PAUL SEESINK ( Dordtse RotterdammerT )

de zin van het leven toont zich in de anderVrijwaring/impressum

Vrijwaring
Dit domein bevat soms verwijzingen naar domeinen van Derden die derhalve niet door Paul L.A.M.
 Seesink worden onderhouden. Hoewel Paul uiterst selectief is ten aanzien van de domeinen waarnaar wordt verwezen, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de werking daarvan. Dit geldt ook voor de kwaliteit van diensten of producten die op deze domeinen worden aangeboden.

© Auteursrecht
Dit internetdomein met alle achterliggende pagina's, bevat hoofdzakelijk teksten en afbeeldingen welke intellectueel eigendom zijn van Paul L.A.M. Seesink en enkele van Derden. Deze worden beschermd door de Auteurswet van 1912-09-23 en de wet auteurscontractenrecht van 2015-07-01.
Het © auteursrecht daarvan ligt derhalve bij de auteur.

Niets uit het domein seesinkweb.nl  mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul L.A.M. Seesink openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, gereproduceerd door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm en dergelijke. Eveneens mag niets uit dit internetdomein in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm worden opgeslagen indien dit niet strikt privé is.

Paul Seesink  -  Lariksstraat 22  -  NL-3329 AK   DORDRECHT  -  Nederland
+31 6 22 73 21 67 - paul@seesinkweb.nl

 


 


 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn