PAUL SEESINK ( Dordtse Rotterdammert )

de zin van het leven toont zich in de anderDesiderius Erasmus Roterodamus

Erasmus,
priester, kanunnik-augustijn, theoloog, oecumenicus, filosoof, humanist en schrijver, werd op 28 oktober 1466 geboren te Rotterdam, in de woning van zijn oma in de Stoofsteeg, die later de Wijde Kerksteeg werd genoemd. Hij leefde in de overgang van de late Middeleeuwen naar de Renaissance. Hoewel hij maar heel kort in Rotterdam heeft gewoond en er nooit meer terugkeerde, was hij trots op zijn geboortestad en voegde, zoals veel humanisten, de plaatsnaam toe aan zijn eigen naam.

Viator
Erasmus was een echte 'viator' een reiziger, een zwerver. Vaak in slecht weer, in de periode van de zogenaamde 'kleine ijstijd'. Frisse zomers en ijskoude winters tekenden dit tijdvak.
Hij had geen vaste woonplek en heeft zijn hele leven, al werkend, gereisd. Het meest te paard en soms per schip. Mogelijk dat dit mee ingegeven was door zijn angst voor de pestuitbraken. Ook was hij steeds op zoek naar mecenassen voor de nodige financiering.

Na Rotterdam verbleef hij voor lange of korte tijd in onder meer Anderlecht, Antwerpen, Basel, Bergen op Zoom, Den Bosch, Deventer, Freiburg im Breisgau, Kamerijk, Leuven, Parijs, en Steyn bij Gouda. In Italië bezocht hij Venetië en Bologna. Hij was voor zijn werk zelfs bereid Het Kanaal over te steken en woonde afwisselend in Londen en Cambridge. Waar hij zich goed voelde, daar voelde hij zich thuis. Feitelijk was heel Europa zijn 'woning'.

Ziekte en dood
Sinds augustus 1535, hij was inmiddels heel erg ziek, bewoonde hij een verdieping van het huis 'Zum Luft' van zijn vriend en uitgever Hieronymus Froben aan de Bäumleingasse 18 in Basel. Erasmus werkte daar 'zolang het dag was'. Hij heeft er niet lang gewoond. Op 12 juli 1536 overleed de filosoof. Hoewel hij in het Latijn dacht en schreef, sprak de christen-humanist op zijn sterfbed zijn laatste woorden uit in het Nederlands:
"Lieve God"

Erfgoed
In Rotterdam, ongeveer op de plek van zijn ver-dwenen geboortehuis, verwijst een monument naar zijn komst in de tijd. In Basel herinnert een gevel-steen de voorbijganger aan het korte verblijf van deze grote bijbelbiograaf als gast van drukker Froben. De filoloog Erasmus schreef veel werken over cultuur, ethiek en religie. Volgens hem moesten de mensen zich daarin vormen. Daarnaast heeft Erasmus meer dan 3000 brieven geschreven. Ongetwijfeld zal de door Janetto en Francesco dei Tasso uitgerolde transnationale estafettepost hebben bijgedragen aan de verspreiding van zijn werken en brieven over Europa.
De Bibliotheek Rotterdam beheert in 'De Kluis' meer dan 5000 boeken, de grootste erfgoedcollectie ter wereld, van en over deze Rotterdamse filosoof.
Zijn woorden van toen hebben in onze tijd nog een voorbeeldige weerklank!


Erasmus in Dordrecht
Waarom een citaat van Desiderius Erasmus Roterodamus op een gevel van een Dordts nieuwbouwhuis belandde. Ik zocht het antwoord en RTV Dordrecht maakte daarvan een korte reportage.

Bekijk de YouTube-video en/of mijn ontdekkingsverhaal:Aantal bezoekers die deze maand deze pagina bezochten:

0045